top of page

Zákon přitažlovosti

Již bylo napsáno tolik knih, tolik článků, různých vědeckých poznatků a přesto má většina populace stále problém si zákon přitažlivosti osvojit. Možná to je tím, že jsme zahlceni informacemi ze všech stran a díky tomu jsme upadli do zaslepenosti. Možná to bude také tím, že nám vládla mužská energie. Kdo ví, celkové vědomí společnosti je stále nízké, ale já věřím, že vše má svůj čas a zlepší se to.


Základním tajemstvím manifestace neboli zhmotnění našich tužeb jsou určitě myšlenky, poté slova, díky nimž dáváme našim myšlenkám opravdový tvar a nakonec také pocit. To jak se cítíme je určitá vibrace. Všechno na světě má svou vibraci a je schopno díky ní komunikovat. Proto na nás mohou místa, lidé, věci, počasí, cokoliv různě působit a v interakci s nimi vyvolávat různé pocity štěstí, odporu, strachu, naděje, zvědavosti a dalších.

Pokud ke svým přáním a tužbám zaujmeš pozitivní postoj a budeš skutečně věřit, že toho dosáhneš, tvá vnitřní vibrace se aktivuje. Bude se snažit si to přitáhnout a dosáhnout ještě většího štěstí. Pokud však upadneš do zoufalství a pochybování sama o sobě, v tom případě se cíl bude vzdalovat a různé překážky budeš vnímat jako těžké a zlé.


Když se v něco rozhodneš věřit, a myslíš si na to moc dlouho, je to tvůj "nesplněný" sen. (Na to také pozor, přemýšlej o něm jako o snu, který se splní, či splnil).

Pečuj s láskou o to, v co věříš, protože si to k tobě najde cestu rychleji. Zaměř na to svou pozornost, jelikož kam jde pozornost jde také energie. Opět, pokud tvé myšlenky, slova převládnou v negaci a pochybování o sobě, tak pozornost půjde tímto směrem.


To co vysíláš, co dáváš světu se Ti vrací, i když to tak někdy nemusí vypadat. On ten vesmír, to má dobře spočítané a ví, kdo s jakou zachází a schází.

Věř ve své sny a jdi si za nimi tou hezkou cestou. Věř ve své myšlenky, mluv pozitivně a v přítomnosti a naciť se na to, jaké by to bylo, když se vše splní a zhmotní a žij tím pocitem a ono se tak stane. Překážky se budou zdát mnohem lehčí, mysl bude uvolněná a připravená a slova budou krásná, hřejivá.


Představ si, jaký by byl tvůj život, kdyby se tvá mysl soustředila jen na to hezké, na myšlenky naplněné radostí, mírem, láskou, smíchem a pocitem úspěchu!

Jaký by byl?
20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Post: Blog2 Post
bottom of page